Partneri


  PhDr. Mgr. Eva Malková
  advokátka

  Kontakt: +421 907 300 528

  Mgr. Karolína Marusová
  advokátka

  Kontakt: +421 908 613 211


  Chcete viac informácií? Kontaktujte nás!

Čo od nás môžete očakávať

 • Vymáhanie pohľadávok
  Všeobecné informácie

  – predsúdne a mimosúdne rokovania
  - Zastupovanie na všetkých stupňoch súdov v civilných (občianskych a obchodných) sporoch
  - Zastupovanie v sporoch rozhodovaných rozhodcami a v arbitrážach
  ...