Čo od nás môžete očakávať

 • Právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva napr.
  Všeobecné informácie

  - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  - zastupovanie v rozvodovom konaní a v konaní o úprave pomerov k maloletým deťom
  - zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
  - prevody majetku
  - zastupovanie v dedičskom konaní a riešenia sporov v rámci dedičstva
  - koncipovanie záložných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena
  ...