Čo od nás môžete očakávať

 • Obchodné právo
  Všeobecné informácie

  - Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a ich likvidácia
  - Úprava vnútorných vzťahov v rámci spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie konateľa, úprava vzťahov medzi spoločníkmi a obchodnou spoločnosťou i medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom
  - Registrácie do Registra partnerov verejného sektora
  ...