Čo od nás môžete očakávať

 • Nehnuteľnosti
  Všeobecné informácie

  – právne riešenie kúpy a predaja nehnuteľností
  - Koncipovanie, posudzovanie a komplexný právny audit kúpnych zmlúv a zmlúv o nájme a podnájme bytov a nebytových priestorov
  - Zastupovanie v sporoch z práv k nehnuteľnostiam
  ...