Informácie pre vás


  Advokátska kancelária M2 Legal s.r.o. poskytuje pre svojich klientov kvalitné právne služby a je, pre svojich klientov, dlhodobým silným a spoľahlivým partnerom.

  Dôraz kladieme na neustále vzdelávanie a odborný rast advokátov, ktorí svoje povolanie vykonávajú s entuziazmom a zanietením. Našou výhodou je tímová práca, ktorá vedie k efektivite a k čo najkvalitnejšiemu poskytovaniu právnych služieb v jednotlivých oblastiach pôsobenia kancelárie.

  Uvedené aspekty následne oceňujú klienti ako vhodný spôsob pomoci pri úspešnom riešení ich právnych problémov.

Aktuálne informácie

 • Dôležitá informácia - nedajte sa oklamať

  Advokátska kancelária M2 Legal s. r. o. dáva do Vašej pozornosti vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory, ktorá upozorňuje, že poskytovanie právnych služieb za odmenu bez riadnej (predovšetkým advokátskej) licencie, je nelegálne konanie, ktoré môže byť trestným činom.

  Ak sa niekto vydáva za advokáta a poskytuje právne rady bez zákonného ...

  Čítajte viac


Naše služby

 • OBCIANSKE PRÁVO
 • OBCHODNÉ PRÁVO
 • ZAKLADANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA CYPRE
 • TRESTNÉ PRÁVO
 • PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPECENIA
 • SPRÁVNE PRÁVO
 • ZMLUVY
 • NÁMORNÉ PRÁVO
 • pozri viac...

Čo od nás môžete očakávať

 • Obchodné právo
  Všeobecné informácie

  - Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a ich likvidácia
  - Úprava vnútorných vzťahov v rámci spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie konateľa, úprava vzťahov medzi spoločníkmi a obchodnou spoločnosťou i medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom
  - Registrácie do Registra partnerov verejného sektora
  ...