Informácie pre vás

 • Dôležitá informácia - nedajte sa oklamaťČítajte viac

 • Advokátska kancelária M2 Legal s. r. o. dáva do Vašej pozornosti vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory, ktorá upozorňuje, že poskytovanie právnych služieb za odmenu bez riadnej (predovšetkým advokátskej) licencie, je nelegálne konanie, ktoré môže byť trestným činom.

  Ak sa niekto vydáva za advokáta a poskytuje právne rady bez zákonného

Naše služby

 • OBCIANSKE PRÁVO
 • OBCHODNÉ PRÁVO
 • ZAKLADANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA CYPRE
 • TRESTNÉ PRÁVO
 • PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPECENIA
 • SPRÁVNE PRÁVO
 • ZMLUVY
 • NÁMORNÉ PRÁVO
 • pozri viac...

Čo od nás môžete očakávať

 • Pracovné právo
  Všeobecné informácie

  - Koncipovanie, posudzovanie a komplexný právny audit pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, manažérskych zmlúv
  - Právne poradenstvo pri ukončovaní pracovnoprávnych vzťahov
  ...